data ważności: 2021-11-01

APS zachęca do udziału w konkursie "Matematyka w obiektywie"

Matematyka w obiektywie to ogólnopolski konkurs fotograficzny organizowany przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Uniwersytet Szczeciński. Ideą konkursu jest popularyzacja wiedzy i kultury matematycznej, wspomaganie edukacji matematycznej i procesu matematycznego myślenia. Adresowany jest do osób, które potrafią dostrzec i pokazać matematykę w architekturze, w przyrodzie, w otaczającym świecie.

W tym roku dzięki Przewodniczącej Jury i Kierowniczce Projektu "Mathematics in Focus" dr hab. Małgorzacie Makiewicz, prof. APS, prof. US na laureatki i laureatów czekają bardzo atrakcyjne nagrody:

  • MacBooki Apple (z opłaconym podatkiem),
  • smartfony,
  • czytniki e-booków,
  • wyjazdy promocyjne,
  • upominki.

Najlepsze prace będą gościły w wielu galeriach i zostaną zaprezentowane w publikacjach. Sukces w konkursie międzynarodowym łączącym naukę ze sztuką może być ponadto podstawą do przyznania zewnętrznych stypendiów i grantów.

Uczestnictwo w konkursie

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konkursie zapraszamy do zarejestrowania się za pośrednictwem strony www i wysyłania zdjęć (maksymalnie 6) opatrzonych tytułem podkreślającym związek obrazu z matematyką. Dodatkowo zachęcamy osoby pragnące propagować idee konkursu do rejestracji w systemie konkursowym w charakterze ambasadorów.

data ostatniej modyfikacji: 2021-09-27 11:19:43
Komentarze
 
Polityka Prywatności