data ważności: 2021-06-30

Konkurs o Nagrodę Rady do Spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP

Rada do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiła drugą edycję konkursu o Nagrodę Rady do Spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce. Prace można zgłaszać do 30 czerwca br.

Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich obronionych na uczelniach wyższych z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.

W konkursie mogą brać udział:

  • autorzy prac magisterskich, po uzyskaniu pozytywnej opinii promotora;
  • promotorzy (za zgodą autora);
  • uczelnie (za zgodą autora).

Termin nadsyłania prac – 30 czerwca 2021 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 lipca 2021 r.

Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody pieniężne w następującej wysokości:

  1. za zajęcie pierwszego miejsca – 10 tysięcy złotych brutto;
  2. za zajęcie drugiego miejsca – 7 tysięcy złotych brutto;
  3. za zajęcie trzeciego miejsca – 4 tysiące złotych brutto.

Prace należy przesłać na adres: konkurs.przedsiebiorczosci@prezydent.pl lub pocztą tradycyjną ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa.


data ostatniej modyfikacji: 2021-06-22 11:25:59
Komentarze
 
Polityka Prywatności