data ważności: 2021-10-29

Konkurs Prezesa UOKiK na najlepszą pracę doktorską

Zachęcamy do udziału w trzeciej edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską w obszarze ochrony konkurencji oraz ochrony konsumentów. Autorzy najlepszych prac w każdej kategorii tematycznej otrzymają kolejno 8 tys., 5 tys. i 3 tys. zł. Ponadto nagrodzone opracowania mogą zostać opublikowane w formie drukowanej lub na stronie internetowej UOKiK.

Kryteria oceny

 • jakość merytoryczna pracy,
 • wniesienie znacznego wkładu w rozwój nauki w badanej dziedzinie,
 • udział badań empirycznych w stosunku do części teoretycznej pracy,
 • nowatorski i twórczy charakter pracy,
 • aktualność zagadnienia,
 • edytorski charakter pracy,

Jakie dokumenty złożyć?

 1. wypełniony formularz,
 2. egzemplarz pracy (wersja drukowana oraz elektroniczna),
 3. streszczenie (wersja drukowana oraz elektroniczna),
 4. dwie recenzje pracy doktorskiej,
 5. zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające termin obrony i temat pracy.

 

Terminy

Prace obronione w terminie od 16 października 2018 r. do 15 października 2021 r. należy przesłać do 29 października do godz. 16:15. Na kopercie należy dopisać odpowiednio „Konkurs na pracę doktorską - DK - konkurencja” lub „Konkurs na pracę doktorską - DK - konsumenci”. Ogłoszenie wyników nastąpi w pierwszym kwartale 2022 r.


data ostatniej modyfikacji: 2021-06-22 11:24:01
Komentarze
 
Polityka Prywatności