data ważności: 2021-06-30

Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłosił ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą współczesnej roli dziedzictwa kulturowego – „Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy”. Na laureatów czekają nagrody pieniężne oraz publikacja artykułu w wydawnictwie naukowym ,,Ochrona Zabytków”. Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2021 roku.

Celem konkursu Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest popularyzacja wyników oryginalnych badań naukowych dotyczących współczesnej roli materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zachęcenie młodych badaczy do prowadzenia dalszych prac w tym zakresie. Do konkursu można zgłaszać prace dyplomowe (licencjackie/inżynierskie, magisterskie lub doktorskie) obronione w latach 2018-2020, których elementem są oryginalne wyniki badań i analiz (ilościowych, jakościowych lub mieszanych).

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy autorzy, których prace dotyczyły tematów: dziedzictwa (zarówno materialnego, jak i niematerialnego) w kontekście zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, turystyki kulturowej, rewitalizacji dziedzictwa, zarządzania dziedzictwem, społeczeństwa obywatelskiego, zarządzania ładem przestrzennym, edukacji na rzecz dziedzictwa, promocji oraz gromadzenia i upubliczniania danych o dziedzictwie, a także roli międzynarodowych aktów prawnych i organizacji (np. UNESCO, ICOM, ICCROM).

Wszystkie zgłoszenia przejdą dwuetapową ocenę. W pierwszym etapie zostaną wzięte pod uwagę: zgodność pracy z tematyką konkursu, atrakcyjność tematu oraz możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań przez m.in. władze publiczne. W drugim etapie, komisja konkursowa oceni m.in. oryginalność i nowatorstwo oraz metodologię badań.

W każdej z trzech kategorii zostaną przyznane odpowiednio nagrody za I, II i III miejsce, a laureaci otrzymają nagrody pieniężne w zależności od stopnia pracy dyplomowej od 1000 zł do 6000 zł. Laureaci, którzy zajmą pierwsze miejsce w swojej kategorii otrzymają możliwość publikacji artykułu opartego
o nagrodzoną pracę, w wydawnictwie naukowym ,,Ochrona Zabytków”, figurującym na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się pod linkiem: http://bityl.pl/sRqAp wraz z pracą dyplomową, potwierdzeniem obrony pracy oraz recenzją promotora pracy. Prace konkursowe można zgłaszać do 30 czerwca 2021 roku.

Na profilu Narodowego Instytutu Dziedzictwa na platformie Facebook zostało stworzone wydarzenie: https://fb.me/e/iQTfeFpnh, na którym będą umieszczane bieżące informacje o konkursie.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa do 31 października 2021 roku. Regulamin konkursu „Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy” dostępny jest pod linkiem: https://nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=4498.

Dziedzictwo kulturowe pod lupą. Wirtualne spotkania z badaczami

W ramach działalności edukacyjnej, Narodowy Instytut Dziedzictwa rozpoczął cykl spotkań „Dziedzictwo kulturowe pod lupą. Wirtualne spotkania z badaczami”, który ma na celu prezentację prac badawczych nt. powiązań pomiędzy dziedzictwem a rozwojem lokalnym, rynkiem pracy, rozwojem sektorów kreatywnych, rewitalizacją, społeczeństwem, a także podkreślających szersze, wieloaspektowe oddziaływanie dziedzictwa na rozwój, wymianę wiedzy i inspiracji o współczesnych tendencjach badawczych dotyczących dziedzictwa oraz ich popularyzację. 

Najbliższy webinar „Dziedzictwo kulturowe i innowacje. Oksymoron? Dyskusja o wynikach międzynarodowego projektu badawczego ILUCIDARE” odbędzie się 28 czerwca o 14:00.

Więcej: https://www.facebook.com/events/378066340300261

Działania realizowane są w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022.


data ostatniej modyfikacji: 2021-06-15 10:27:03
Komentarze
 
Polityka Prywatności