data ważności: 2021-03-31

Konkurs literacki „Fabulae de futuris”

Do 31 marca można nadsyłać krótkie teksty science-fiction na Konkurs literacki „Fabulae de futuris” (z łac. opowieści o przyszłości), ogłoszony w styczniu 2021 z okazji Roku Roku Stanisława Lema oraz 20-lecia Programu „Absolwent UMK”

Przedmiotem konkursu jest tekst pisany prozą, zaliczający się do gatunku fantastyki naukowej (science-fiction), nawiązujący w treści do tematyki dowolnie wybranych badań naukowych prowadzonych obecnie na UMK. Źródłem wiedzy o badaniach może być portal popularyzujący naukę www.portal.umk.pl, strona uniwersytecka www.umk.pl i strony innych jednostek uniwersyteckich (wydziały, centra badawcze) oraz publikacje naukowców UMK.

Konkurs ma charakter otwarty – może wziąć w nim udział każda zainteresowana osoba, jednakże dla posiadaczy Karty Absolwenta UMK przewidziana jest dodatkowa kategoria z nagrodami „Najlepsza praca absolwencka”.

Oceny jakościowej nadesłanych prac dokona trzyosobowe jury, złożone z absolwentów UMK:

  • dr hab. Dariusz Brzostek, prof. UMK, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny UMK – przewodniczący jury,
  • Robert Małecki, pisarz – członek jury,
  • dr hab. Jacek Matulewski, prof. UMK, Instytut Nauk Technicznych, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK – członek jury.

Strona konkursu (szczegóły i regulamin)

Wydarzenie na FB: https://tiny.pl/r5qcr


data ostatniej modyfikacji: 2021-01-20 16:38:04
Komentarze
 
Polityka Prywatności