data ważności: 2020-11-10

A co Ty wiesz o ochronie zdrowia? Rusza konkurs, którego celem jest znalezienie rozwiązania problemów polskiego systemu ochrony zdrowia

Masz dość kolejek, strajków, ciągłego braku finansów? Chcesz pokazać rządzącym, jak usprawnić system opieki zdrowotnej w naszym kraju? Weź udział w konkursie „FutureProofing Healthcare – w poszukiwaniu wzorców systemu ochrony zdrowia”. Zaproponuj rozwiązanie dla Polski i zgarnij atrakcyjne nagrody.

  • Według Indeksu FutureProofing Healthcare polski system ochrony zdrowia plasuje się na 23. pozycji wśród 30 krajów Europy.

  • Indeks pokazuje, czy i w jaki sposób system jest przygotowany na potrzeby przyszłych pokoleń.

  • Polski Panel Ekspertów, który pracował nad interpretacją wyników Indeksów dla naszego kraju postanowił zapytać o kierunki zmian, które poprawią sytuację w służbie zdrowia.

  • Celem konkursu jest zainteresowanie przyszłych specjalistów z zakresu zarządzania w opiece zdrowotnej i wypracowanie przez nich rozwiązań, które pomogą usprawnić nasz system.

1 października, wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, rusza konkurs dla studentów oraz osób zainteresowanych tematem zarządzania w ochronie zdrowia pt.: FutureProofing Healthcare – w poszukiwaniu wzorców systemu ochrony zdrowia. Co należy zrobić, aby wziąć w nim udział? Założeniem konkursu jest przygotowanie rekomendacji zmian w wybranym obszarze ochrony zdrowia na bazie najlepszych praktyk stosowanych w innych krajach europejskich ujętych w Indeksach FutureProofing Healthcare (Indeks Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia, Indeks Stwardnienia Rozsianego, Indeks Raka Piersi). Przed uczestnikami konkursu stoi zadanie opracowania pracy w dowolnej formie, która będzie opierać się na wyborze kraju, będącego liderem w wybranym parametrze lub mierniku Indeksu oraz prezentacji zastosowanych przez niego rozwiązań, dzięki którym osiągnął wysoką pozycję w rankingu. Co ważne, wybrane do opisu zagadnienie powinno być rozwiązaniem wzorcowym, rekomendowanym do wdrożenia w naszym kraju – musi więc być dopasowane do polskich realiów. Praca konkursowa powinna zostać przygotowana indywidualnie lub w dwuosobowym zespole. Konkurs trwa do 10 listopada br.

Prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury, w składzie:

  • prof. Ryszard Gellert – Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,

  • prof. Ewelina Nojszewska – Katedra Ekonomii Stosowanej, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,

  • prof. Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny,

  • dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Uczelni Łazarskiego,

  • Wiktor Janicki – Dyrektor Generalny Roche Polska.

System ochrony zdrowia to skomplikowany obszar, wymagający strategicznego zarządzania i łączący wiele elementów, gospodarujący ogromnymi zasobami finansowymi. Jego sprawne funkcjonowanie jest ważne dla każdego, gdyż wszyscy jesteśmy jego uczestnikami – zarówno pracownicy służby zdrowia, dostawcy, jak i pacjenci. Poprzez konkurs pragniemy zainteresować młodych ludzi tematyką zarządzania w ochronie zdrowia, promować rozwój kariery w tym obszarze oraz aktywny udział w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, dobrych praktyk, które zwiększą efektywność tej szczególnej sfery mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody – tablety Samsung Galaxy Tab lub Huawei MediaPad oraz możliwość opublikowania fragmentu swojej pracy w mediach. Nazwiska laureatów konkursu zostaną ogłoszone podczas III Kongresu Ekonomii dla Zdrowia organizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO. Podczas tego samego kongresu osoba, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie, będzie miała możliwość zaprezentowania swojej pracy.

Organizatorem konkursu jest Roche Polska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uczelnia Łazarskiego. Patronat honorowy nad inicjatywą objął: Główny Inspektor Sanitarny oraz Stowarzyszenie IFIC Polska. Patronatu medialnego udzieliły: Dziennik Gazeta Prawna, Radio Kampus, magazyn Perspektywy, medexpress.pl, politykazdrowotna.pl, cowzdrowiu.pl, dlastudenta.pl.

Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w konkursie? Prześlij swoją pracę na adres: konkurs@futureproofinghealthcare.com

Po więcej informacji i Regulamin zapraszamy na stronę:

www.futureproofinghealthcare.com/konkurs


data ostatniej modyfikacji: 2020-10-02 11:20:47
Komentarze
 
Polityka Prywatności