data ważności: 2020-10-21

wyKOMBinuj mOst 2020

W dniach 19-21 października 2020 roku na Politechnice Gdańskiej odbędzie się XIII edycja konkursu wyKOMBinuj mOst. Celem konkursu jest zbudowanie konstrukcji inżynierskiej – papierowego mostu mając do dyspozycji jedynie klej i papier. Model jest oceniany według ustalonych kryteriów: nośności i masy. Drugiego dnia w ramach konkursu organizowana jest Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana - KOMBOferencja.

Uczestnicy zmierzą się z zadaniem projektowym polegającym na wykonaniu przęsła mostowego o długości 105 centymetrów mając do dyspozycji jedynie klej i arkusze papieru. Model jest oceniany według ustalonych kryteriów: nośność i masa konstrukcji. To na pozór proste zadanie wymaga od uczestników mnóstwo wyobraźni oraz kreatywności połączonej z wiedzą techniczną.

Drugi dzień wydarzenia to zorganizowana przez Koło Naukowe KOMBOferencja, podczas której zostaną wygłoszone referaty o tematyce związanej z szeroko pojętym budownictwem -
projektowaniem i wykonawstwem. Ostatniego dnia odbędzie się oficjalne obciążanie mostów w celu wyłonienia zwycięskich zespołów oraz wykonanych przez nich konstrukcji.

Konkurs ma na celu kształtowanie zdolności projektowo-analitycznych i rozwijanie umiejętności kierowania projektem w ograniczonych warunkach oraz pod presją czasu, ponieważ na wykonanie przęsła mostowego uczestnicy mają zaledwie 7 godzin. ,,wyKOMBinuj mOst” jest znakomitym doświadczeniem, które z pewnością będzie przydatne w przyszłej praktyce zawodowej.

data ostatniej modyfikacji: 2020-09-22 09:25:17
Komentarze
 
Polityka Prywatności