data ważności: 2020-08-31

PODZIEL SIĘ SWOIM ZACHWYTEM PRZYRODĄ CZYLI FOTO-EKO 2020

Już po raz dwudziesty ósmy Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO osoby, którym udaje się zachwyt dzikim życiem przekazać za pomocą uchwyconych w fotograficznym kadrze malowniczych krajobrazów, zaprzątniętych swoimi sprawami zwierząt, cieszących oko różnorodnością kształtów roślin.

Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej oraz rozwijanie i kształtowanie postaw przyjaznych naturze. Przedmiotem Konkursu są zdjęcia przedstawiające przyrodę Polski (dziko występujące rośliny, grzyby, zwierzęta lub ciekawe przyrodniczo miejsca).

Prace na Konkurs można zgłaszać do 31 sierpnia br. za pośrednictwem strony internetowej: http://www.foto-kurier.pl/uzytkownik/twoje_zdjecia.html. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 30 września. W Konkursie nagradzane są trzy najlepsze prace oraz przyznawane są wyróżnienia. Laureaci sami dokonują wyboru rodzaju nagród rzeczowych (np. publikacji o tematyce przyrodniczej, sprzętu lub akcesoriów fotograficznych albo turystycznych) o wartości mieszczącej się w limitach: I miejsce – do 500 zł, II miejsce – do 400 zł, III miejsce – do 300 zł, wyróżnienia – kwota zależna od liczby wyróżnionych prac, zostanie podana w liście przesłanym do laureatów wraz z informacją o wynikach Konkursu.

Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że autor zapoznał się z Regulaminem oraz z załącznikiem dotyczącym ochrony danych osobowych i akceptuje wszystkie zawarte w nich warunki i zasady. Dokumenty te dostępne są na stronie: http://www.salamandra.org.pl/fotoeko.html

Główny cel FOTO-EKO to pokonkursowa wystawa, która ma w odbiorcach wywoływać pozytywne, zaangażowane nastawienie do przyrody. Na ok. 20 planszach prezentujemy co roku najbardziej, naszym zdaniem, edukacyjne prace, zgłoszone na konkurs.

Pierwszą ekspozycję wystawy "Salamandra" planujem zorganizować w listopadzie br. w Palmiarni Poznańskiej. Następnie wystawa przez ok. rok udostępniana będzie nieodpłatnie zainteresowanym instytucjom, głównie szkołom z województwa wielkopolskiego.

Przedsięwzięcie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Ewa Olejnik


data ostatniej modyfikacji: 2020-08-12 12:43:14
Komentarze
 
Polityka Prywatności