data ważności: 2020-07-31

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki stwardnienia rozsianego.

W konkursie brać udział mogą prace licencjackie i magisterskie, obronione w latach akademickich 2017/2018 2018/2019 oraz 2019/2020. 

Prace nadsyłać należy do 31 lipca 2020 w formie elektronicznej (plik pdf) na adres mailowy: j.kalisiak@ptsr.org.pl; oraz w wersji papierowej do siedziby Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, ul. Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa.

Praca powinna zostać zgłoszona  przez jej autora na specjalnym druku zgłoszeniowym.

Prace oceniane będą przez jury konkursowe. Wśród przysłanych prac, nagrodzona zostanie jedna, najlepsza praca. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w sierpniu.

data ostatniej modyfikacji: 2020-06-25 15:08:56
Komentarze
 
Polityka Prywatności