data ważności: 2020-02-10

WSAiB organizuje V Konkurs Krasomówczy dla Studentów i Licealistów

WSAiB_logo horyzontalne_pl_400

Konkurs odbędzie się w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Pierwszy etap zaplanowano na 03.03.2020 r., a finał 17.03.2020 r. Uczestnicy zmierzą się z kazusami z zakresu prawa cywilnego i karnego. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 lutego.

W pierwszym panelu zmierzą się studenci WSAiB kierunku Prawo, zarówno studiów dziennych jak i zaocznych. Panel uczniowski dedykowany jest dla uczniów szkół średnich z Pomorza. Każdy kazus przygotowany zostanie przez dwie osoby, które wcielą się w rolę odpowiednio powoda/pozwanego lub oskarżyciela posiłkowego/obrońcy w zależności od rodzaju wylosowanej sprawy. Wypowiedź każdego z uczestników nie może trwać więcej niż 15 minut z prawem 5-minutowej repliki i musi zawierać podstawę prawną rozwiązanego kazusu. Uczestnicy będą mieli około 3 tygodnie przygotowań swoich wystąpień do pierwszego etapu, a zakwalifikowani do finału około 2 tygodnie.

W skład jury wchodzą przedstawiciele WSAiB, ORA Gdańsk, OIRP Gdańsk oraz sądownictwa.

Honorowy patronat nad konkursem objął adw. Dariusz Strzelecki, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, Małgorzata Bielang, Pomorska Kurator Oświaty, dr Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych. Patronat merytoryczny sprawować będzie wydawnictwo C.H. Beck.

Nagrody:

Zwycięzcy konkursu, tj. osoby, które zajęły trzy pierwsze miejsca w każdym panelu otrzymają nagrody pieniężne.
Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma nagrodę książkową od Wydawnictwa C.H. Beck.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: mowyprawnicze@wsaib.pl lub telefonicznie +48 669 698 300 do 10 lutego 2020 r.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, tryb oraz rok studiów, a w przypadku licealistów - nazwę i dane kontaktowe szkoły, imię i nazwisko oraz kontakt (numer telefonu, e-mail) do nauczyciela będącego opiekunem uczniów, a także imiona i nazwiska uczniów.

Regulamin konkursu


data ostatniej modyfikacji: 2020-02-05 15:18:16
Komentarze
 
Polityka Prywatności