data ważności: 2020-01-31

GUS organizuje Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

Organizatorzy zachęcają do udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki spośród prac obronionych na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2018/2019, które uzyskały pozytywną ocenę.

Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie ich autorzy, uczelnie lub promotorzy, za zgodą autorów. Spośród zgłoszonych oraz zakwalifikowanych do udziału w Konkursie prac magisterskich i doktorskich Komitet Konkursowy wyłoni laureatów trzech najlepszych prac magisterskich i trzech najlepszych prac doktorskich, którym zostaną przyznane nagrody pieniężne.

 

Najlepsze prace magisterskie otrzymują:

I miejsce – nagroda 5.000 zł

II miejsce – nagroda 3.000 zł

III miejsce – nagroda 2.000 zł

 

Najlepsze prace doktorskie otrzymują:

I miejsce – nagroda 10.000 zł

II miejsce – nagroda 7.000 zł

III miejsce – nagroda 5.000 zł

data ostatniej modyfikacji: 2019-10-04 14:33:32
Komentarze
 
Polityka Prywatności