Konkursy dla studentów i maturzystów

Zasięg
data ważności: 2019-12-31

VI EDYCJA KONKURSUNA NAJLEPSZĄ PRACĘMAGISTERSKĄ LUB LICENCJACKĄz zakresu skarbowości korporacyjnej

W konkursie mogą brać udział prace magisterskie i licencjackie poświęcone zagadnieniom skarbowości korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym. Do Konkursu zgłaszać można prace obronione w latach 2014–2019.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:a)wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (www.pcta.pl),b)egzemplarz pracy magisterskiej lub pracy licencjackiej(w wersji elektronicznej),c)kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub licencjata na podstawie zgłoszonej pracy; d)tłumaczenie na język polski, jeżeli praca została napisana w języku obcym.Termin składania prac upływa 31grudnia2019r.
data ostatniej modyfikacji: 2019-07-08 09:11:16
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
wseit_boks.gif
WSAiB_baner_220x300px.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Akademia Ignatianum w Krakowie 03

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności