data ważności: 2019-12-31

VI EDYCJA KONKURSUNA NAJLEPSZĄ PRACĘMAGISTERSKĄ LUB LICENCJACKĄz zakresu skarbowości korporacyjnej

W konkursie mogą brać udział prace magisterskie i licencjackie poświęcone zagadnieniom skarbowości korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym. Do Konkursu zgłaszać można prace obronione w latach 2014–2019.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:a)wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (www.pcta.pl),b)egzemplarz pracy magisterskiej lub pracy licencjackiej(w wersji elektronicznej),c)kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub licencjata na podstawie zgłoszonej pracy; d)tłumaczenie na język polski, jeżeli praca została napisana w języku obcym.Termin składania prac upływa 31grudnia2019r.
data ostatniej modyfikacji: 2019-07-08 09:11:16
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
przeglad_uczelni_boks_220.gif
AHE_220.jpg
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura KWSPZ - 7
miniatura
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017- 06

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
 
Polityka Prywatności