Konkursy dla studentów i maturzystów

Zasięg
data ważności: 2018-09-30

Konkurs na Wystąpienie podczas IV Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku pt. „Prawo własności intelektualnej”

Konkursu na wystąpienie w Panelu dla aplikantów, studentów i doktorantów podczas IV Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku pt. „Prawo własności intelektualnej” w dniu 08.11.2018 roku. Abstrakt należy przesłać w formacie PDF do dnia 30 września 2018.

Studenci i doktoranci zainteresowani wystąpieniem z referatem podczas konferencji proszeni są o przygotowanie abstraktu zawierającego max. 500 słów oraz nadesłanie go w formacie PDF wraz z kartą zgłoszeniową na adres: piakonferencja@gmail.com, w terminie do dnia 30 września 2018 roku.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie konferencji: www.adwokatura.gdansk.pl, do dnia 15 października 2018 roku. Laureat zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni do udziału i wystąpienia podczas konferencji w charakterze prelegenta podczas panelu aplikanckiego, studenckiego i doktoranckiego dnia 08 listopada 2018 roku. Przewidywany czas wystąpienia to około 15 minut.


data ostatniej modyfikacji: 2018-08-27 11:18:07
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
Akademia_WSB_przeglad.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura UTH 15
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności