Konkursy dla studentów i maturzystów

Zasięg
data ważności: 2018-09-24

UPJPII organizuje konkurs dla studentów - Dni Jana Pawła II

Organizatorzy XIII edycji Dni Jana Pawła II, które w tym roku będą przebiegać pod hasłem "Niepodległość" ogłaszają KONKURS LITERACKI DLA STUDENTÓW! PRZEDMIOTEM PRACY MOŻE BYĆ:– analiza filozoficznych, teologicznych lub literackich tekstów Karola Wojtyły – Jana Pawła II, – twórcze rozwinięcie jego myśli lub odniesienie się do niej. Prace należy składać w Biurze Organizacyjnym Dni Jana Pawła II przy ul. Kanoniczej 9 do 24 września 2018 roku.

REGULAMIN KONKURSU

 1. TEMAT: NIEPODLEGŁOŚĆ.
 2. PRZEDMIOTEM PRACY MOŻE BYĆ:- analiza filozoficznych, teologicznych lub literackich tekstów Karola Wojtyły - Jana Pawła II,
  - twórcze rozwinięcie jego myśli lub odniesienie się do niej.
 3. KRYTERIA FORMALNE I NORMY REDAKCYJNE:

  3.1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które w roku akademickim 2017/2018 są studentami (studia I, II, III stopnia, jednolite magisterskie).
  3.2. Praca musi mieć charakter oryginalny. Nie może być nigdzie wcześniej prezentowana ani też publikowana.
  3.3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach. Kategoria I esej. Kategoria II utwór poetycki.
  3.4. Objętość pracy pisemnej (eseju): od 15 tys. do 30 tys. znaków wraz z przypisami (czcionka Times New Roman 12; przypisy: TNR 10; interlinia w tekście zasadniczym: 1.5, w przypisach: pojedyncza; znaki liczone ze spacjami).
  3.5. Tekst poetycki - w dowolnej konwencji i formie musi być inspirowany myślą i dziełem Karola Wojtyły - Jana Pawła II lub pozostawać w związku z jego osobą .
 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA PRAC:

  Biuro Organizacyjne Dni Jana Pawła II
  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
  Biuro Promocji
  ul.
  Kanonicza 9
  31-002 Kraków4.1. Prace należy składać w zamkniętej kopercie formatu A4, w dwóch egzemplarzach tekstu (wydruk A4, jednostronny), z dopiskiem na kopercie "KONKURS - DNI JANA PAWŁA II 2018". Do wydruku należy dołączyć tekst pracy w plikach pdf oraz doc, zarejestrowanych na płycie CD.
  4.2. Na każdym egzemplarzu pracy - zamiast podawania nazwiska i innych danych personalnych - należy umieścić wyłącznie dowolnie wybrany przez siebie pseudonim. Osoby, uczestniczące w Konkursie po raz kolejny proszone są bezwzględnie o zmianę wcześniejszego pseudonimu. Posłużenie się po raz drugi tym samym pseudonimem spowoduje automatyczną dyskwalifikację.
  4.3. W osobnej, zaklejonej kopercie należy dołączyć dane osobowe autora pracy (imię i nazwisko, adres domowy, adres do korespondencji elektronicznej, kontakt telefoniczny, nazwę i adres uczelni, rok i kierunek studiów oraz umieszczony na pracy konkursowej pseudonim).
 1. TERMIN ZŁOŻENIA PRAC:
  5.1. Prace przyjmowane będą do 24 września 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
  Uwaga: Osoby, które będą wysyłać prace w ostatnich dniach przed upływem podanego terminu złożenia, proszone są, aby ze względów organizacyjnych przesłały na adres mailowy organizatorów (info@upjp2.edu.pl) krótką informację o udziale w konkursie i dacie wysłania pracy (zaznaczając w temacie wiadomości: "konkurs").
  5.2. Prace wysłane po wskazanym terminie ze względów formalnych nie zostaną uwzględnione w konkursie.
 1. KRYTERIA OCENY PRAC:- znajomość nauczania Karola Wojtyły - Jana Pawła II,
  - samodzielność i oryginalność koncepcji autorskiej,
  - umiejętność analizy tekstu oraz umiejętność syntezy problemu,
  - prawidłowy warsztat badawczy, świadomość metodologiczna,
  - jakość formy literackiej (poprawność językowa, kompozycja pracy, spójność dyskursu),
  - wartość artystyczna tekstu ( w odniesieniu do utworów poetyckich).
 1. NAGRODY:
 • I miejsce: pielgrzymka zagraniczna oraz 2000 zł
 • II miejsce: pielgrzymka zagraniczna oraz 1000 zł
 • III miejsce: gratyfikacja pieniężna w wysokości 1000 zł

Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagród oraz innego ich podziału.

Nagrody zostaną wręczone na zakończenie Dni Jana Pawła II, 8 listopada 2018 r., po Mszy Świętej
w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie (ul. Totus Tuus 32), którą o godz. 17.00 odprawi Metropolita Krakowski.


data ostatniej modyfikacji: 2018-07-03 10:30:11
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
boks_przeglad_uczelni.gif
wsf_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura miasteczko akademickie UMK

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności