Konkursy dla studentów i maturzystów

Zasięg
data ważności: 2018-10-31

Konkurs na najlepsze prace magisterskie

Konkurs na najlepsze prace magisterskie

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studentów i doktorantów na problematykę ochrony konsumentów oraz ochrony konkurencji. W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły prawo lub inny kierunek - ekonomię, administrację czy zarządzanie.

TEMATYKA

  • Ochrona konkurencji - praktyki ograniczające konkurencję, kontrola koncentracji oraz pomoc publiczna
  • Ochrona konsumentów - prawne i ekonomiczne aspekty ochrony konsumentów z wyłączeniem bezpieczeństwa produktów, odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości wyrobów i usług

Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, patronem - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Prace magisterskie

To już 10. edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską w obszarze ochrony konkurencji oraz 8. edycja w obszarze ochrony konsumentów.

NAGRODY

Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii tematycznej otrzymają kolejno 5 tys., 3 tys. i 2 tys. zł. W zakresie ochrony konkurencji można także otrzymać wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji - 5 tys. zł.

Laureaci mogą również liczyć na płatne praktyki absolwenckie, trwające maksymalnie trzy miesiące w centrali UOKiK lub w jednej z delegatur. Ponadto nagrodzone opracowania mogą zostać opublikowane w formie drukowanej lub na stronie internetowej UOKiK.


KRYTERIA OCENY

Kapituła konkursowa bierze pod uwagę w szczególności jakość merytoryczną pracy, jej nowatorski i twórczy charakter oraz poziom edytorski.


FORMALNOŚCI

Do konkursu można zgłosić pracę, która otrzymała ocenę co najmniej bardzo dobrą. Należy złożyć:

  1. wypełniony formularz
  2. egzemplarz pracy (wersja drukowana oraz elektroniczna)
  3. jednostronne streszczenie (wersja drukowana oraz elektroniczna)
  4. zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające termin obrony i temat pracy.

TERMINY

Na prace obronione od 16 października 2017 r. do 15 października 2018 r. czekamy do 31 października 2018 r. - decyduje data wpływu. Na kopercie należy dopisać odpowiednio "Konkurs na pracę magisterską - BP - konkurencja" lub "Konkurs na pracę magisterską - BP - konsumenci". Wyniki ogłosimy w pierwszym kwartale 2019 r.


WAŻNE - szczegóły dotyczące konkursu, w tym formalności, znajdują się w poniższych załącznikach:


DODATKOWE INFORMACJE:

Wydział Promocji i Edukacji UOKiK
Kinga Majewska
22 55 60 273
kinga.majewska@uokik.gov.pl


data ostatniej modyfikacji: 2018-06-12 11:28:08
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
AHE_220.jpg
nowe_media_220x300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyszkolenie strzeleckie - 4
miniatura Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
miniatura

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
 
Polityka Prywatności