Konkursy dla studentów

Zasięg
data ważności: 2017-10-31

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu skarbowości korporacyjnej

Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych, zrzeszające osoby zajmujące się zarządzaniem płynnością, finansowaniem i ryzykiem w przedsiębiorstwach, po raz kolejny organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską i licencjacką. Termin składania prac upływa 31 października 2017 roku.

Celem konkursu jest przede wszystkim zwiększenie zainteresowania tematyką skarbowości korporacyjnejzarówno wśród studentów, jak i wykładowców. Przy pomocy konkursu chcemy zachęcić studentów i
pracowników dydaktycznych do szerszego podejmowania tej tematyki.

Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich i licencjackich, poświęconych zagadnieniom skarbowości korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania płynnością i ryzykiem
finansowym. Autorzy prac muszą posiadać status absolwenta lub studenta szkoły wyższej lub innej placówki naukowej, a do Konkursu zgłaszać można prace obronione w latach 2012 - 2017.

Prace należy składać pocztą, na adres Stowarzyszenia, ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa.

Regulamin

Formularz konkursowy


data ostatniej modyfikacji: 2017-06-19 13:31:21
Komentarze

Edukacja


Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_In__ynierii_i_Zdrowia_220.jpg
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa Wydział Zamiejscowy w Chorzowie - 3
miniatura

Nauka języka za granicą
 
Polityka Prywatności