studentnews.pl
Podejmij wyzwanie i weź udział w Wielkim Teście Języka Angielskiego Challange Accepted - Powrót do wpisu
Podejmij wyzwanie i weź udział w Wielkim Teście Języka Angielskiego Challange Accepted
Wielki Test Języka Angielskiego „Challenge Accepted” to wydarzenie cykliczne, od 3 czerwca 2016 roju organizowane na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Poprzez udział w konkursie uczestnicy otrzymują szansę na sprawdzenie umiejętności językowych oraz wiedzy z zakresu kultury krajów anglosaskich. Inicjatywa jest skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów (z wyłączeniem studentów, absolwentów i pracowników anglistyki, amerykanistyki i lingwistyki stosowanej oraz kierunków pokrewnych) z całej Polski. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu wysłania zgłoszenia ukończyła 16 lat.